2021/1

< 2020/62021/2 >

Ekonomista 2021/1 - okładka

s. 1-186 (186)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

In memoriamArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Karolina Konopczak, Aleksander Łożykowski

Efekt fiskalny uszczelniania systemu podatkowego w Polsce: próba oszacowania w zakresie podatku CIT

Strengthening of the Polish tax system: estimating the impact on CIT collection

Фискальный эффект мер по ужесточению контроля в области налогообложения в Польше: оценка по налогу КПН

Słowa kluczowe: luka podatkowa CIT, kointegracja nieliniowa, elastyczność dochodów podatkowych, cykl koniunkturalny

  s. 25  Streszczenie  

Sebastian Stępień, Jan Polcyn, Michał Borychowski

Determinanty zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce

Determinants Of A Balanced Economic And Social Development Of Family Agricultural Farms In Poland

Детерминанты сбалансированного экономико-социального развития семейных агрохозяйств в польше

Słowa kluczowe: drobnotowarowe gospodarstwa rolne, równowaga ekonomiczno-społeczna, Polska

  s. 56  Streszczenie  

Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Ewelina Szuba-Barańska, Walenty Poczta

Wyniki produkcyjne oraz efektywność agrobiznesu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Production Results And Efficiency Of The Agribusiness In The Countries Of Central Eastern Europe

Производственные результаты и эффективность агробизнеса в странах центральной и восточной Европы

Słowa kluczowe: agrobiznes, produkcja globalna, wartość dodana brutto, kraje Europy Środkowo-Wschodniej

  s. 87  Streszczenie  

Dagmara Nikulin, Małgorzata Gawrycka

Implementation Of The Concept Of Flexicurity In The Selected Countries Of Central Eastern Europe

Wdrażanie koncepcji „flexicurity” w wybranych krajach europy środkowo-wschodniej

Внедрение концепции «flexicurity» в избранных странах центрально-восточной Европы

Słowa kluczowe: „flexicurity” (elastyczność zatrudnienia i zabezpieczenie socjalne pracowników), wskaźnik złożony, kraje EŚW

  s. 118  Streszczenie