2021/3

< 2021/22021/4 >

Ekonomista 2021/3 - okładka

s. 317-454 (138)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaDyskusje
i polemiki
Recenzje
i omówienia

Robert Ciborowski

Recenzja: Nauki ekonomiczne i wyzwania współczesności. Fundamentalne problemy w teorii i praktyce, red. B. Fiedor, M. Gorynia, E. Mączyńska

Review: Nauki ekonomiczne i wyzwania współczesności. Fundamentalne problemy w teorii i praktyce, eds. B. Fiedor, M. Gorynia, E. Mączyńska

Рецензия: Экономические науки и вызовы современности. Фундаментальные проблемы в теории и практике, ред. Б. Федор, М. Горыня, Э. Мончиньска

  s. 449  

Recenzja: Economic Miracles in the European Economies, red. M. Osińska

Review: Economic Miracles in the European Economies, ed. M. Osińska

Рецензия: Economic Miracles in the European Economies (Экономическое чудо в Европе), ред. М. Осиньска

  s. 452