2021/4

< 2021/32021/5 >

Ekonomista 2021/4 - okładka

s. 455-570 (116)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaDyskusje
i polemiki
Recenzje
i omówienia

Jerzy Wilkin

Recenzja: Jerzy Hausner: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości

Review: Jerzy Hausner: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości (Social Spacetime of Economy. Towards Value Economics)

Рецензия: Ежи Хауснер: Социальное время и пространство хозяйствования. В направлении экономики ценностей

  s. 558  

Eugeniusz Kwiatkowski

Recenzja: Labour Market Institutions and Productivity. Labour Utilisation in Central and Eastern Europe, ed. by Beata Woźniak-Jęchorek and Michał Pilc

Review: Labour Market Institutions and Productivity. Labour Utilisation in Central and Eastern Europe, ed. Beata Woźniak-Jęchorek and Michał Pilc

Рецензия: Labour Market Institutions and Productivity. Labour Utilisation in Central and Eastern Europe (Институты рынка труда и производительность. Использование труда в странах Центрально-Восточной Европы), ред. Беата Возьняк-Ехорек и Михал Пильц

  s. 563  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.