2021/5

< 2021/42021/6 >

Ekonomista 2021/5 - okładka

s. 571-710 (140)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Grzegorz W. Kołodko

Shortageflation 3.0. Gospodarka wojenna – państwowy socjalizm – kryzys pandemiczny

Shortageflation 3.0. War Economy – State Capitalism – Pandemic Crisis

Shorategflation 3.0. Военная экономика – государственный социализм – пандемический кризис

Słowa kluczowe: inflacja otwarta, inflacja tłumiona, shortageflation, podaż pieniądza, oszczędności przymusowe, pandemia

  s. 577  Streszczenie  

Maciej Miszewski

Perspektywa globalna i jej implikacje w kontekście wielowymiarowego kryzysu społeczno-gospodarczego

The global perspective and its implications in the context of a multidimensional socio-economic crisis

Глобальная перспектива и ее импликации в контексте многомерного общественно-экономического кризиса

Słowa kluczowe: kryzysy cywilizacyjne, perspektywa globalna uwarunkowania instytucjonalne, rola państwa w  gospodarowaniu, niwelowanie różnic rozwojowych

  s. 604  Streszczenie  

Adam Rogoda

Dekada nowej ekonomii strukturalnej: czym była i co z niej zostało?

The Decade of New Structural Economics: What It Was and What Was Left of It?

Декада новой структурной экономики: чем была и что от нее осталось?

Słowa kluczowe: nowa ekonomia strukturalna (NSE), Justin Y. Lin, ekonomia rozwoju, polityka przemysłowa, państwa rozwojowe

  s. 624  Streszczenie  

Wioletta Mierzejewska

Konkurencja wewnątrzorganizacyjna w grupach kapitałowych

Intra-organizational competition within business groups

Внутриорганизационная конкуренция в холдингах

Słowa kluczowe: konkurencja, grupy kapitałowe, konkurencja wewnątrzorganizacyjna

  s. 648  Streszczenie