2021/5

< 2021/42021/6 >

Ekonomista 2021/5 - okładka

s. 571-710 (140)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Maciej Żukowski

Recenzja: Nauki ekonomiczne i wyzwania współczesności. Fundamentalne problemy w teorii i w praktyce, pod redakcją Bogusława Fiedora, Mariana Goryni i Elżbiety Mączyńskiej

Review: Nauki ekonomiczne i wyzwania współczesności. Fundamentalne problemy w teorii i w praktyce (Economic Sciences and Contemporary Challenges. Fundamental Problems in the Theory and Practice), ed. Bogusław Fiedor, Marian Gorynia, Elżbieta Mączyńska

Рецензия: Экономическая наука и вызовы современности. Фундаментальные проблемы в теории и практике, ред. Богуслав Федор, Мариан Горыня, Эльжбета Мончиньска

  s. 697  

Bogusława Drelich-Skulska

Recenzja: Marian Gorynia, Ekonomiczne, finansowe i menedżerskie aspekty zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw

Review: Marian Gorynia, Ekonomiczne, finansowe i menedżerskie aspekty zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw (Economic, Financial and Managerial Aspects of the Foreign Expansion of Enterprises)

Рецензия: Мариан Горыня, Экономические, финансовые и менеджерские аспекты иностранной экспансии предприятий

  s. 702  

Łukasz Lach

Recenzja: Krzysztof Malaga, Karolina Sobczak, Mikroekonomia. Ujęcie statyczne i dynamiczne

Review: Krzysztof Malaga, Karolina Sobczak, Mikroekonomia. Ujęcie statyczne i dynamiczne (Microeconomics. A Static and Dynamic Approach)

Рецензия: Кшиштоф Малага, Каролина Собчак, Микроэкономика. Статистический и динамический взгляд

  s. 706