2022/1

< 2021/6

Ekonomista 2022/1 - okładka

s. 1-134 (134)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 78,84 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyLaureaci
Nagrody Nobla
Recenzje
i omówienia

Bogumiła Mucha-Leszko, Czesław Skowronek

Recenzja: Polska w Unii Europejskiej – od stowarzyszenia do piętnastoletniego członkostwa. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej (rec. Czesław Skowronek, Bogumiła Mucha-Leszko)

Review: Poland in the European Union – from Association to Fifteen Years of Membership. Jubilee Monograph Dedicated to Professor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (rev. Czesław Skowronek, Bogumiła Mucha-Leszko)

Рецензия: Польша в Европейском союзе – от ассоциации к пятнадцатилетнему членству. Юбилейная монография, посвященная Профессору Эльжбете Кавецкой-Выжиковской (рец. Чеслав Сковронек, Богумила Муха-Лешко)

  s. 127