Wyniki

Znaleziono 4 wyników wyszukiwania hasła: Oded Stark

Oded Stark (2014/5, Recenzje i omówienia, s. 781)

Innovative Economy as the Subject of Investigation in Theoretical Economics


Oded Stark (2013/5, Eseje, s. 709)

On the Economics of Others


Oded Stark (2010/6, Artykuły, s. 831)

Policy Repercussions of “The New Economics of the Brain Drain”


Oded Stark, Łukasz Tanajewski (2008/5, Artykuły, s. 593)

Jak i dlaczego dochody innych mogą kształtować podaż pracy w nadgodzinach

Artykuł przedstawia w jaki sposób na alokację czasu pomiędzy pracę w nadgodzinach a czas wolny wpływa porównywanie przez pracownika jego dochodu z dochodami innych osób. Autorzy wykazują, że uwzględnienie w funkcji użyteczności pracownika niezerowej (dochodowej) relatywnej deprywacji wydłuża optymalny czas pracy w nadgodzinach. Przy stałej stawce płacy za godzinę, wzrost poziomu relatywnej (...)
....