SPIS TREŚCI

Izabela Bludnik

Endogeniczna podaż pieniądza w warunkach finansjalizacji – perspektywa ekonomii heterodoksyjnej

   2019/4, Artykuły, s. 399

Łukasz Kurowski

Stabilność finansowa a polityka pieniężna po globalnym kryzysie finansowym

   2019/4, Artykuły, s. 414

Jacek Jankiewicz
Przemysław Garsztka

Unemployment and Time Spent in Household Production

   2019/4, Artykuły, s. 432

Tadeusz Truskolaski
Kamil Waligóra

The Role of the Białystok Science and Technology Park in Implementing the Smart City Concept

   2019/4, Artykuły, s. 452

Yulia Slobodyanik
Lyudmyla Chyzhevska

The Contribution of Supreme Audit Institutions to Good Governance and Sustainable Development: the Case of Ukraine

   2019/4, Miscellanea, s. 472

Andrzej Czyżewski

W dyskursie o kwestii agrarnej (na kanwie książki J.S. Zegara Kwestia agrarna w Polsce)

   2019/4, Dyskusje, s. 487

Lidia Danik

Konferencja naukowa „World Economy 2019: Learning from the Past and Designing the Future” (Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, 9–10 maja 2019 r.)

   2019/4, Konferencje i seminaria, s. 497

Łukasz Dwilewicz

Marcin Piątkowski, Europe’s Growth Champion. Insights from the Economic Growth of Poland, Oxford University Press, Oxford 2018, 400 ss.

   2019/4, Recenzje i omówienia, s. 501

Krzysztof Waliszewski

Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, red. nauk. Iwona Jakubowska-Branicka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, 334 ss.

   2019/4, Recenzje i omówienia, s. 505


Kup egzemplarz drukowany
59.85 zł

Kup egzemplarz w wersji elektronicznej
60.27 zł

Wypożycz w ibuk.pl
już od 4,92 zł

Nota redakcyjna

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Scopus Journal List, Scimago Journal Rank i ICI Journals Masters List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach bibliograficznych Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cytowanie dozwolone z podaniem źródła