Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2007/3

 2007/4 >

Ekonomista 2007/3 - okładka

s. 285-430 (146)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Grzegorz Górniewicz, Piotr Siemiątkowski

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie

Foreign Direct Investments in the World’s Scale

Прямые иностранные инвестиции в мире

  s. 365  

Ewelina Zarzycka

Wpływ pozyskiwania kapitału na międzynarodowych rynkach finansowych na rozwój krajowego rynku kapitałowego

How the Soliciting of Capitals on International Financial Markets Affects the Development of the National Capital Market?

Влияние приобретения капитала на международных финансовых рынках на развитие отечественного фондового рынка

  s. 389  

Joanna Dębicka, Edyta Mazurek

Analiza czasu pozostawania bez zatrudnienia na polskim rynku pracy

The Duration of Temporary Unemployment on Labour Market in Poland

Анализ продолжительности периода без трудоустройства на польском рынке труда

  s. 403  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.