Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2007/5

< 2007/42007/6 >

Ekonomista 2007/5 - okładka

s. 589-742 (154)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Jerzy Kleer

Sektor publiczny w Unii Europejskiej

Public Sector in the European Union

Публичный сектор в Европейском союзе

  s. 691  

Teresa Lubińska, Tomasz Strąk, Alberto Lozano-Platonoff, Marcin Będzieszak

Metodologiczne i wdrożeniowe problemy zastosowania budżetu zadaniowego

Construction of Task Based Budgeting: Methodological and Implementation Issues

Методологические и внедренческие проблемы целевого бюджета

  s. 703  

Paweł Młodkowski

Podział zysków z tytułu emisji wspólnego pieniądza w unii walutowej

Appropriation of Profits Accruing from Issue of Money in Currency Union

Распределение прибыли от эмиссии общих денег в валютном союзе

  s. 717  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.