Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2007/5

< 2007/42007/6 >

Ekonomista 2007/5 - okładka

s. 589-742 (154)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Aleksander Łukaszewicz

Krzysztof Rybiński: Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna

Krzysztof Rybiński: Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna (Globalization in Three Manifestations. Off-shoring – Global Imbalances – Monetary Policies)

Кшиштоф Рыбиньски: Глобализация в трех актах. Оффшоринг – глобальное неравновесие – денежная политика

  s. 733  

Józef Misala

Jan Hagemejer, Jan Jakub Michałek: Normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym. Ich znaczenie w integracji Polski z Unią Europejską

Jan Hagemejer, Jan Jakub Michałek: Normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym. Ich znaczenie w integracji Polski z Unią Europejską (Technical and Sanitary Standards in International Trade. Their Implications for Integration of Poland with the European Union)

Ян Хагемеер, Ян Якуб Михалек: Технические и санитарные нормы в международной торговле. Их значение в интеграции Польши с Европейским союзом

  s. 736  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.