Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2007/6

< 2007/52008/1 >

Ekonomista 2007/6 - okładka

s. 743-976 (234)

In memoriamArtykułyMiscellaneaPolemikiRecenzje
i omówienia

Jerzy Żyżyński

Polemika z książką Roberta Gwiazdowskiego Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje

Remarks on the book by R. Gwiazdowski Incremental or Proportional Income Tax Scale. Doctrinal Premises and Practical Implications

  s. 943  

Bogusław Fiedor

O bezzatrudnieniowym wzroście gospodarczym. Polemika z książką Mieczysława Kabaja Ekonomia tworzenia i likwidacja miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?

Polemics with the book by M. Kabaj About an Employment-non-Increasing Economic Growth

  s. 955  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.