Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2009/5

< 2009/42009/6 >

Ekonomista 2009/5 - okładka

s. 551-674 (124)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 39,90 PLN
ArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Eulalia Skawińska

Ewa Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne

Ewa Polak, Globalization and socio-economic differentiation

Ева Поляк, Глобализация и социально-экономическая дифференциация

  s. 663  

Józef Orczyk

Restructuring Work and Employment in Europe. Managing Change in Era of Globalisation, red. B. Gazier, F. Bruggerman

Restructuring Work and Employment in Europe. Managing Change in Era of Globalisation, red. B. Gazier, F. Bruggerman

Restructuring Work and Employment in Europe. Managing Change in Era of Globalisation, red. B. Gazier, F. Bruggerman

  s. 670  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.