Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2010/4

< 2010/32010/5 >

Ekonomista 2010/4 - okładka

s. 445-600 (156)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
ArtykułyMiscellaneaEsejeLaureaci
Nagrody Nobla
Dyskusje
i polemiki

Bogusław Fiedor

Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki

Economic Crisis versus Crisis of Economic Science

Экономический кризис и кризис экономической науки

Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy, kryzys ekonomii jako nauki, kryteria postępu naukowego w ekonomii, wędrówka idei ekonomicznych, czynnik logiczny i historyczny w rozwoju ekonomii, realizm instrumentalny i poznawczy, trendy technologiczne i cywilizacyjne

  s. 453  Streszczenie  

Danuta Gotz-Kozierkiewicz

Kryzys informacyjnej funkcji pieniądza

Crisis of the Informative Function of Money

Кризис информационной функции денег

Słowa kluczowe: siła nabywcza pieniądza, stopa procentowa, premia od ryzyka, płynność rynku, pieniądz, rynek, ryzyko

  s. 467  Streszczenie  

Edyta Mazurek, Marek Kośny

Porównanie ulg podatkowych na dzieci

Comparison of Tax Reductions on Children

Сравнение налоговых льгот на детей

Słowa kluczowe: podatki, ulgi, ulga od dochodu, ulga od podatku, sprawiedliwość opodatkowania

  s. 481  Streszczenie  

Jan Polowczyk

Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha

Elements of Behavioral Economics in the Works of Adam Smith

Элементы поведенческой экономической теории в трудах Адама Смита

Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, ekonomia klasyczna, ekonomia neoklasyczna, ewolucja

  s. 493  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.