Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2013/6

< 2013/52014/1 >

Ekonomista 2013/6 - okładka

s. 729-852 (124)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Marek Góra, Joanna Rutecka

Elastyczny system emerytalny a potrzebny jego uczestników

Flexible Pension System Aiming at Needs of Its Participants

Гибкая пенсионная система и потребности ее участников

Słowa kluczowe: emerytury, wiek emerytalny, stopa zastąpienia, oszczędności emerytalne, produkty emerytalne

  s. 735  Streszczenie  

Filip Chybalski

Decyzje emerytalne w ekonomii: implikacje dla polskiego systemu emerytalnego

Pension Decisions in Economics: Implications for the Polish Pension System

Пенсионные решения в теории и практике экономики Импликации для польской пенсионной системы

Słowa kluczowe: system emerytalny, decyzje emerytalne, racjonalne oczekiwania

  s. 755  Streszczenie  

Stanisława Golinowska

Kontrowersje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformy systemu ochrony zdrowia

Controversy about Health Care and Health Care Reforms

Разногласия относительно экономических аспектов здравоохранения и реформы системы здравоохранения

Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, zawodność rynku, zawodność państwa, reforma sektora zdrowotnego

  s. 771  Streszczenie  

Leszek Morawski, Olga Pilipczuk

Macierzyństwo a stawki płac kobiet w Polsce

Motherhood and Wage Rates for Women in Poland

Материнство и заработная плата женщин в Польше

Słowa kluczowe: stawki płac kobiet, koszt płacowy macierzyństwa, opieka nad dziećmi, rynek pracy w Polsce

  s. 795  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.