Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2014/4

< 2014/32014/5 >

Ekonomista 2014/4 - okładka

s. 459-642 (184)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaLaureaci
Nagrody Nobla
Recenzje
i omówienia

Jan Czekaj, Michał Grotowski

Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym

Short-term Persistence of the Results Achieved by Common Stock Investment Funds Acting in the Polish Capital Market

Краткосрочная персистенция результатов, достигаемых акционерными фондами польского фондового рынка

  s. 545  

Benedykt Puczkowski, Anna Rutkowska-Ziarko, Alicja Cichocka

Efekt regresji do średniej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed i po kryzysie finansowym

The Regression to the Average Effect on the Warsaw Stock Exchange Before and After the Financial Crisis

Эффект регрессии к среднему на Бирже ценных бумаг в Варшаве до и после финансового кризиса

  s. 559  

Leszek Czapiewski, Tomasz Jewartowski, Michał Kałdoński, Jacek Mizerka

Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu z akcji spółek Skarbu Państwa dokonujących pierwotnych ofert publicznych

The Determinants of the First-day Rates of Return on Common Stocks of the State-owned Enterprises in the Initial Public Offering

Детерминанты краткосрочных норм возврата акций обществ Госказны, осуществляющих первичные публичные продажи акций

  s. 571  

Nikola Makojevic, Nikola Stefanovic, Petar Veselinovic

Initial Public Offerings: Is There Money Left on the Table? Comparative Study of the Top Five IPOs in Poland and the United States

Initial Public Offerings: Is There Money Left on the Table? Comparative Study of the Top Five IPOs in Poland and the United States

Недооценка акций, размещаемых на первичном публичном рынке. Сравнительный анализ пяти главных продаж в Польше и в США

  s. 591  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.