Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2016/3

< 2016/22016/4 >

Ekonomista 2016/3 - okładka

s. 287-426 (140)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaDyskusje

Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie. Impresje na temat książki H.F. Wünsche Społeczna gospodarka rynkowa Ludwiga Erharda – naukowe podstawy i błędne polityczne interpretacje

Social Market Economy and Its Contemporary Significance: Reflections about H.F. Wünsche’s Book Ludwig Erhard’s Social Market Economy. Scientific Foundation and Faulty Political Interpretations

Социальная рыночная экономика и ее современное значение – замечания на тему книги Х.Ф. Вюнше Социальная рыночная экономика Людвига Эрхарда – научные основы и ошибочные политические интерпретации

Słowa kluczowe: Ludwig Erhard, Erhard

  s. 403  

Andrzej Sławiński

Mephistopheles at the Controls of a Helicopter: A Warning from the Adair Turner’s Latest Book

Mephistopheles at the Controls of a Helicopter: A Warning from the Adair Turner’s Latest Book

Mephistopheles at the Controls of a Helicopter: A Warning from the Adair Turner’s Latest Book

Ludwig Erhard, Erhard

  s. 421  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.