Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2018/1

< 2017/62018/2 >

Ekonomista 2018/1 - okładka

s. 1-120 (120)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Henryk Domański

Wpływ wykształcenia na rozkład zarobków w Polsce w latach 1988–2013

The Effect of Education on Earnings Distribution in Poland, 1988–2013

Влияние уровня образования на заработную плату в Польше в 1988–2013 гг.

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, wykształcenie, struktura płac, stratyfikacja społeczna, nierówności, merytokracja, Polska

  s. 7  Streszczenie  

Paweł Strawiński, Aleksandra Majchrowska, Paulina Broniatowska

Wage Returns to Different Education Levels. Evidence from Poland

Zwrot płacowy z wykształcenia w Polsce

Окупаемость образования с учетом величины заработной платы в Польше

Słowa kluczowe: ekonomia edukacji, premia płacowa, zwrot płacowy z wykształcenia, kształcenie, Polska

  s. 25  Streszczenie  Open Access

Leszek Wincenciak

Wpływ poziomych i pionowych niedopasowań edukacyjnych na wynagrodzenia

The Impact of Horizontal and Vertical Educational Mismatches on Wages

Влияние горизонтальных и вертикальных несоответствий в образовании на уровень заработной платы

Słowa kluczowe: niedopasowania kwalifikacyjne, płace, absolwenci

  s. 50  Streszczenie  Open Access

Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz

Myopic Behaviour and State Involvement in a Pension System: A Cross-section Study for OECD Countries

Krótkowzroczność w zachowaniach jednostek a rola państwa w systemie emerytalnym: analiza porównawcza dla krajów OECD

Недальновидность поведения граждан и роль государства в пенсионной системе: сравнительный анализ для стран ОЭСР

Słowa kluczowe: krótkowzroczność, emerytury, oszczędności, wygładzanie konsumpcji, OECD

  s. 68  Streszczenie  Open AccessPierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.