Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2019/1

< 2018/62019/2 >

Ekonomista 2019/1 - okładka

s. 1-132 (132)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaDyskusjeRecenzje
i omówienia

Życiorys Profesora Zdzisława Sadowskiego

Biography of Professor Zdzisław Sadowski

Биография Профессора Здзислава Садовского

  s. 7  

Elżbieta Mączyńska

Profesor Zdzisław Sadowski – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Professor Zdzisław Sadowski – Honorary President of the Polish Economic Society

Профессор Здзислав Садовски – почетный президент Польского Экономического Обществa

  s. 9  

Zbigniew Matkowski

Profesor Zdzisław Sadowski – Redaktor Naczelny „Ekonomisty”

Professor Zdzisław Sadowski – Editor in Chief of “Ekonomista”

Профессор Здзислав Садовски – Главный редактор «Экономиста»

  s. 13  

Joanna Kotowicz-Jawor, Paweł Kozłowski, Andrzej K. Koźmiński, Adam Noga

Wspomnienia o Profesorze Zdzisławie Sadowskim

In memory of Professor Zdzisław Sadowski

Воспоминания о Профессоре Здзиславе Садовском

  s. 15  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.