Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2019/4

< 2019/32019/5 >

Ekonomista 2019/4 - okładka

s. 393-508 (116)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaDyskusjeKonferencje
i seminaria
Recenzje
i omówienia

Łukasz Dwilewicz

Marcin Piątkowski, Europe’s Growth Champion. Insights from the Economic Growth of Poland, Oxford University Press, Oxford 2018, 400 ss.

Marcin Piątkowski: Europe’s Growth Champion. Insights from the Economic Growth in Poland

Марчин Пёнтковски: Лидер роста в Европе. О чем говорит экономический рост в Польше (рец. Лукаш Двилевич)

  s. 501  

Krzysztof Waliszewski

Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, red. nauk. Iwona Jakubowska-Branicka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, 334 ss.

Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka (The Market of Lending Firms in Poland. Theory and Practice), ed. Iwona Jakubowska-Branicka

Рынок ссудных организаций в Польше. Теория и практика, научный ред. Ивона Якубовска-Браницка

  s. 505  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.