Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2019/6

< 2019/52020/1 >

Ekonomista 2019/6 - okładka

s. 651-794 (144)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

In memoriamArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Bogdan Klepacki

Andrzej Czyżewski, Jakub Staniszewski: Rolnictwo Unii Europejskiej w procesie zrównoważonej intensyfikacji

Andrzej Czyżewski, Jakub Staniszewski: European Union’s Agriculture in the Process of Sustainable Intensification

Анджей Чижевски, Якуб Станишевски: Сельское хозяйство Евросоюза в процессе уравновешенной интенсификации

  s. 781  

Arkadiusz Sieroń

Maciej Szlinder: Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku

Maciej Szlinder: Unconditional Basic Income. A Revolutionary Reform of the XXI Century Society

Мачей Шлиндер: Безусловный основной доход. Революционная реформа общества ХХI века

  s. 784  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.