Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2020/3

< 2020/22020/4 >

Ekonomista 2020/3 - okładka

s. 335-498 (164)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Maciej Miszewski

Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, red. Grzegorz W. Kołodko i Jacek Tomkiewicz

Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później (Strategy for Poland. A quarter of a century later), (eds.) Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz

Стратегия для Польши. Четверть века спустя, ред. Гжегож В. Колодко и Яцек Томкеви

  s. 487  

Tadeusz Baczko

Strengthening the Knowledge Base for Innovation in the European Union, red. Marzenna Anna Weresa

Strengthening the Knowledge Base for Innovation in the European Union, (ed.) Marzenna Anna Weresa

Укрепление научной базы для инноваций в Евросоюзе, ред. М.A. Вереса

  s. 490  

Eckhard Hein

Kazimierz Łaski: Lectures in Macroeconomics: A Capitalist Economy without Unemployment, red. Jerzy Osiatyński i Jan Toporowski

Kazimierz Łaski: Lectures in Macroeconomics: A Capitalist Economy without Unemployment, (ed.) Jerzy Osiatyński, Jan Toporowski

Казимеж Ласки: Лекции по макроэкономике: капиталистическая экономика без безработицы, ред. Ежи Осятыньски и Ян Топоровски

  s. 495  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.