Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2020/4

< 2020/32020/5 >

Ekonomista 2020/4 - okładka

s. 499-654 (156)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

In memoriamArtykułyMiscellaneaDyskusje
i polemiki
Recenzje
i omówienia

Beata Stępień, Patrick M. Weber

Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw dotkniętych sankcjami – pomiędzy dostosowaniem a obejściem i unikaniem

Adjustment Strategies of Enterprises Subject to Sanctions: Between Adaptation and Circumvention or Avoidance

Адаптационные стратегии предприятий, оказавшихся под санкциями – между приспособлением, обходом и уклонением

Słowa kluczowe: Sankcje UE, kontrsankcje rosyjskie, strategie adaptacyjne, omijanie sankcji, unikanie sankcji, skuteczność sankcji

  s. 513  Streszczenie  

Piotr Krajewski, Michał Mackiewicz, Katarzyna Piłat

The Effects of Policy Mix on the Pollutant Emissions in the United Kingdom

The Effects of Policy Mix on the Pollutant Emissions in the United Kingdom

Влияние бюджетной и денежной политики на эмиссию загрязняющих веществ в Великобритании

Słowa kluczowe: kombinacja polityki budżetowej i  pieniężnej, efekty ekologiczne, model E-DSGE, Wielka Brytania

  s. 541  Streszczenie  

Anna Odrobina, Paweł Folfas

Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości – przypadek działalności badawczo-rozwojowej

Poland’s Participation in Global Value Chains: The Case of R&D Activity

Участие Польши в глобальных цепочках стоимости на примере деятельности в области исследований и развития

Słowa kluczowe: GVC, B+ R, Polska.

  s. 555  Streszczenie  

Helmuth Yesid Arias Gómez, Gabriela Antosova

Regional Specialization in the Colombian Manufacturing Industry: A New Economic Geography Approach

Regional Specialization in the Colombian Manufacturing Industry: A New Economic Geography Approach

Региональная специализация в перерабатывающей промышленности Колумбии – подход на базе Новой экономической географии

Słowa kluczowe: Nowa Geografia Gospodarcza, korzyści komparatywne, korzyści skali, specjalizacja regionalna, aglomeracja, Kolumbia

  s. 573  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.