Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2021/1

< 2020/62021/2 >

Ekonomista 2021/1 - okładka

s. 1-186 (186)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

In memoriamArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Maciej Miszewski

Recenzja: Grzegorz W. Kołodko, Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki

Review: Grzegorz W. Kołodko, Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki (From Economic Theory to Political Practice)

Рецензия: Гжегож В.Колодко: От экономической теории к политической практике

  s. 182  

Andrzej Sławiński

Recenzja: Anna Moździerz, Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Review: Anna Moździeż, Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo- Wschodniej (Twin Deficit Paradigma and the Experience of CEE Countries)

Рецензия: Анна Моздзеж, Парадигма двойного дефицита и опыт стран Центрально-Восточной Европы

  s. 184  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.