Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2021/4

< 2021/32021/5 >

Ekonomista 2021/4 - okładka

s. 455-570 (116)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaDyskusje
i polemiki
Recenzje
i omówienia

Jerzy Wilkin

Recenzja: Jerzy Hausner: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości

Review: Jerzy Hausner: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości (Social Spacetime of Economy. Towards Value Economics)

Рецензия: Ежи Хауснер: Социальное время и пространство хозяйствования. В направлении экономики ценностей

  s. 558  

Eugeniusz Kwiatkowski

Recenzja: Labour Market Institutions and Productivity. Labour Utilisation in Central and Eastern Europe, ed. by Beata Woźniak-Jęchorek and Michał Pilc

Review: Labour Market Institutions and Productivity. Labour Utilisation in Central and Eastern Europe, ed. Beata Woźniak-Jęchorek and Michał Pilc

Рецензия: Labour Market Institutions and Productivity. Labour Utilisation in Central and Eastern Europe (Институты рынка труда и производительность. Использование труда в странах Центрально-Восточной Европы), ред. Беата Возьняк-Ехорек и Михал Пильц

  s. 563  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.