Wyniki

Znaleziono 9 wyników wyszukiwania hasła: globalizacja

Zbigniew Madej (2020/1, Artykuły, s. 7)

Kolejna korekta czy koniec globalizacji?

Artykuł zawiera rozważania nad historyczną ewolucją globalizacji w kontekście rywalizacji dwóch koncepcji organizacji gospodarki: opcji propaństwowej i opcji prorynkowej. Autor przyjął założenie, że globalizacja jest trwałą cechą ludzkich dążeń. Na początku czasów nowożytnych tendencja ta splotła się z przemienną dominacją opcji propaństwowych oraz prorynkowych i w takiej postaci występuje (...)


Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak, Monika Płaziak, Anna I. Szymańska (2017/1, Miscellanea, s. 67)

Zmiany pozycji ekonomicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej w przypadku kryzysu dominującego sektora

Wielkie korporacje są ważnym tematem w analizach funkcji kontroli i zarządzania w światowych systemach miast. Jest to jedna z ważnych koncepcji pozwalających zrozumieć rolę miast w procesie globalizacji. Szczególną rolę w procesie kontroli i zarządzania miasta odgrywa lokalizacja siedzib zarządów największych firm. W badaniu opisanym w artykule autorzy analizują zmiany pozycji ekonomicznej (...)


Marta Żywiołek-Szeja (2016/6, Recenzje i omówienia, s. 907)

John Urry, Offshoring


Marian Gorynia, Katarzyna Mroczek (2013/2, Artykuły, s. 201)

Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa

W artykule przedstawiane są możliwości wykorzystania teorii kosztów transakcyjnych należącej do nowej ekonomii instytucjonalnej do wyboru formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa. Głównym celem opracowania jest identyfikacja koncepcji prezentujących zależności między kosztami transakcyjnymi a formami zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa, a także krytyczna ocena tych koncepcji (...)


Eulalia Skawińska (2009/5, Recenzje i omówienia, s. 663)

Ewa Polak, globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne


Dorota Czykier-Wierzba (2008/6, Recenzje i omówienia, s. 840)

Roman Sobiecki: globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa


Paweł Bożyk (2008/5, Eseje, s. 679)

globalizacja a ekonomia


Urszula Płowiec (2008/1, Recenzje i omówienia, s. 121)

Władysław Szymański: Czy globalizacja musi być irracjonalna


Aleksander Łukaszewicz (2007/5, Recenzje i omówienia, s. 733)

Krzysztof Rybiński: globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna
....