Wyniki

Znaleziono 3 wyników wyszukiwania hasła: regionalizm

Anna Ząbkowicz (2020/6, Recenzje i omówienia, s. 921)

Sebastian Bobowski: Japonia w regionie i regionalizmie Azji Wschodniej w XXI wieku


Józef Orczyk (2020/1, Artykuły, s. 35)

Wymiar regionalny w koncepcjach polityki społecznej

Artykuł zawiera rozważania i propozycje autora dotyczące wymiaru regionalnego polityki społecznej. Ten aspekt polityki społecznej nie cieszy się jak dotąd dużym zainteresowaniem. Zakres regionalizmu i jego formy są powiązane z dominującą w danym państwie doktryną społeczną. Wyraża się to w relacji dochodów własnych samorządów terytorialnych do dochodów budżetu państwa oraz w swobodzie (...)


Katarzyna A. Nawrot, Tomasz Rynarzewski (2014/3, Recenzje i omówienia, s. 455)

Bogusława Skulska, regionalizm ekonomiczny w Azji Wschodniej. Jedno spojrzenie – różne wymiary
Niepewność na rynku walutowym
Bogna Gawrońska-Nowak

138 stron
Cena: 35,70

Sprzedaż
wysyłkowa

Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki
Leszek J. Jasiński

96 stron
Cena: 14,70 zł   Cena PDF: 23,37

Sprzedaż
wysyłkowa