2020/6

< 2020/52021/1 >

Ekonomista 2020/6 - okładka

s. 775-930 (156)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Aniela Styś

Podejście ewolucyjne w naukach społecznych, red. Jan Polowczyk, Hubert Witczak, Maciej Błaszak

The Evolutionary Approach in Social Sciences, ed. by  Jan Polowczyk, Hubert Witczak, Maciej Błaszak

Эволюционный подход в общественных науках, ред. Ян Половчик, Хуберт Витчак, Мачей Блашак

  s. 917  

Anna Ząbkowicz

Sebastian Bobowski: Japonia w regionie i regionalizmie Azji Wschodniej w XXI wieku

Sebastian Bobowski: Japan in the East Asian Region and Regionalism in the 21st Century

Себастиан БОБОВСКИ: Япония в регионе и регионализме Восточной Азии в XXI веке, Издательство Экономического Университет

  s. 921