2007/5

< 2007/42007/6 >

Ekonomista 2007/5 - okładka

s. 589-742 (154)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Michał Kalecki

Nieznany raport z 1939 roku (Ile Niemcy mogą wycisnąć z Polski)

Unknown Report Written in 1939 (What Germany Can Get Out of Poland)

Неизвестная работа от 1939 года (Сколько Германия может выжать из Польши)

Słowa kluczowe: Michał Kalecki, nieznany rękopis Kaleckiego, nieznany raport Kaleckiego

  s. 597  Streszczenie  

Jan Toporowski

Posłowie do raportu Michała Kaleckiego

Background Note on Report by M. Kalecki

Обстоятельства создания и обнаружения текста Михала Калецкого

Słowa kluczowe: Michał Kalecki, nieznany rękopis Kaleckiego, nieznany raport Kaleckiego

  s. 627  Streszczenie  

Tomasz Tokarski

Efekty skali a akumulacja kapitału i wzrost zatrudnienia

Economies of Scale in the Light of Capital Accumulation and Employment Increase

Эффект масштаба и аккумуляция капитала и рост занятости

Słowa kluczowe: modele płac, ekonomia skali, akumulacja kapitału, wzrost zatrudnienia

  s. 631  Streszczenie  

Waldemar Florczak

Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim

Micro and Macroeconomic Advantages Generated by Human Capital

Микро и макроэкономические выгоды, связанные с человеческим капиталом

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, kwantyfikacja kapitału ludzkiego, zastosowania kapitału ludzkiego,

  s. 651  Streszczenie  

Joanna Siwińska

Badanie roli edukacji w rozwoju gospodarczym

A Study on the Role of Education in Economic Development

Исследование роли образования в экономическом развитии

Słowa kluczowe: pomiary wykształcenia, kapitał ludzki, wzrost gospodarczy

  s. 675  Streszczenie