2008/6

< 2008/52009/1 >

Ekonomista 2008/6 - okładka

s. 699-856 (158)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Eugeniusz Najlepszy

Warunki stabilności równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się

Stability Conditions of External Equilibrium in Developing Economies

Условия стабильности внешнего равновесия развивающихся стран

  s. 799  

Stanisław Urbański

Stopy zwrotu akcji GPW w Warszawie a wskaźniki oceny rynkowej

Returns Generated by Investments on Warsaw Stock Exchange and Market Indices

Норма возврата акций Биржи ценных бумаг в Варшаве и показатели рыночной оценки

  s. 817