Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2011/1

< 2010/62011/2 >

Ekonomista 2011/1 - okładka

s. 1-152 (152)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 50,40 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeLaureaci
Nagrody Nobla
Recenzje
i omówienia

Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień

Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa

Common Agricultural Policy of the EU After 2013 and the Interests of the Polish Agriculture

Общая аграрная политика ЕС после 2013 г. и интересы польского сельского хозяйства

Słowa kluczowe: wspólna polityka rolna, reforma, płatności bezpośrednie, rozwój obszarów wiejskich, interesy polskiego rolnictwa

  s. 9  Streszczenie  Open Access

Eugeniusz Kwiatkowski

Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej

Global Crisis and Labour Market in Poland and Other Countries of the Vyshehrad Group

Глобальный кризис и рынок труда в Польше и в других странах Вишеградской группы

Słowa kluczowe: rynek pracy, bezrobocie, kryzys

  s. 37  Streszczenie  Open Access

Jan Fałkowski

Konkurencja między partiami politycznymi a polityka gospodarcza

Competition Between Political Parties and Economic Policy

Конкуренция между политическими партиями и экономическая политика

Słowa kluczowe: konkurencja polityczna, konkurencja ekonomiczna, polityka gospodarcza, ,

  s. 55  Streszczenie  Open AccessŹródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Milena Kabza

192 stron
Cena: 39,90 zł   Cena PDF: 36,90

Sprzedaż
wysyłkowa

Historia gospodarcza Polski
Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska

568 stron
Cena: 59,85 zł   Cena PDF: 47,97

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.