Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2010/6

< 2010/52011/1 >

Ekonomista 2010/6 - okładka

s. 767-906 (140)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 48 PLN
In memoriamArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Józef S. Zegar

Ekonomia wobec kwestii agrarnej

Economics and the Agrarian Question

Экономия и аграрный вопрос

  s. 779  

Kazimierz Łaski, Jerzy Osiatyński, Jolanta Zięba

Czynniki wzrostu PKB w Polsce i w Czechach w 2009 r.

Factors of GDP Growth in Poland and the Czech Republic in 2009

Факторы роста ВВП в Польше и Чехии в 2009 г.

  s. 805  

Oded Stark

Policy Repercussions of “The New Economics of the Brain Drain”

Policy Repercussions of “The New Economics of the Brain Drain”

Последствия „Новой Экономики Дренажа Мозгов” для экономической политики

  s. 831  

Jan Brzozowski

Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifikowanych emigrantów a inwestycje w kapitał ludzki

Brain Waste Among Skilled Expatriates and Investment in Human Capital

Неиспользование мозгов квалифицированных эмигрантов и инвестиции в человеческий капитал

  s. 841  

Leszek Wincenciak

Graduates’ Characteristics and Labour Market Entry: Polish Experience

Graduates’ Characteristics and Labour Market Entry: Polish Experience

Черты выпускников и их шансы на рынке труда: случай польши

  s. 859  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.