2011/4

< 2011/32011/5 >

Ekonomista 2011/4 - okładka

s. 463-650 (188)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 50,40 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Maciej Pietrzykowski, Piotr Tarka, Marlena Dzikowska

Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw

Poland’s Accession to the Euro Area and International Competitiveness vs. Internationalisation of Polish Enterprises

Вступление Польши в еврозону и международная конкурентоспособность и интернационализация польских предприятий

Słowa kluczowe: strefa euro, konkurencyjność, internacjonalizacja, przedsiębiorstwa polskie, Polska

  s. 471  Streszczenie  

Jakub Borowski, Jakub Boratyński, Adam Czerniak, Paweł Dykas, Mariusz Plich, Ryszard Rapacki, Tomasz Tokarski

Długookresowy wpływ organizacji EURO 2012 na gospodarkę polską

The Long-term Effect of EURO 2012 on Poland’s Economy

Долгосрочное влияние организации чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2012 на экономику Польши

Słowa kluczowe: Euro 2012, polska ekonomia, dynamiczny model równowagi ogólnej, dynamiczny model równowagi ogólnej (CGE)

  s. 493  Streszczenie  

Robert W. Włodarczyk

Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro

Differences in the Sectoral Structure of Working Population in the Euro Area

Дифференциация секторной структуры занятых в еврозоне

Słowa kluczowe: rynek pracy, sektorowa struktura pracujących, strefa euro, euro, NUTS 2, regiony NUTS 2,

  s. 527  Streszczenie