Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2012/3

< 2012/22012/4 >

Ekonomista 2012/3 - okładka

s. 273-394 (122)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaDyskusjeRecenzje
i omówienia

Marek Ratajczak

Finansyzacja gospodarki

Financialisation of the Economy

Финансизация экономики

Słowa kluczowe: finansyzacja, kryzys, sfera realna, sfera finansowa, państwo

  s. 281  Streszczenie  

Helena Gaspars-Wieloch

Ograniczona skuteczność metod optymalizacyjnych w rozwiązywaniu ekonomicznych problemów decyzyjnych

Limited Efficiency of Optimization Methods in Solving Economic Decision Problems

Ограниченная эффективность оптимизационных методов при рассмотрении экономических проблем принятия решений

Słowa kluczowe: Metody optymalizacyjne, ekonomiczne problemy decyzyjne, wybór projektu inwestycyjnego, reguła Hurwicza, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, wybór asortymentu produkcji, agregatowa funkcja celu, optymalizacja wielocelowa, rozwiązanie kompromisowe, stopnie realizacji, standaryzacja kryteriów, rankingi, optymalizacja czasowo-kosztowa przedsięwzięć, zarządzanie projektami, algorytm Kaufmanna-Desbazeille, konstrukcja portfela papierów wartościowych, średnia stopa zwrotu

  s. 303  Streszczenie  

Katarzyna Piłat

Indeks optymalnego obszaru walutowego dla gospodarki polskiej

The Index of Optimum Currency Area for the Polish Economy

Индекс оптимальной валютной зоны для польской экономики

Słowa kluczowe: optymalny obszar walutowy, Unia Gospodarcza i Walutowa, strefa euro, Polska, Unia Europejska

  s. 325  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.