2012/3

< 2012/22012/4 >

s. 273-394 (122)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Dostępna pełna treść artykułu

Marek Ratajczak

Finansyzacja gospodarki

Financialisation of the Economy

Финансизация экономики

finansyzacja kryzys sfera realna sfera finansowa państwo
  s. 281, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Helena Gaspars-Wieloch

Ograniczona skuteczność metod optymalizacyjnych w rozwiązywaniu ekonomicznych problemów decyzyjnych

Limited Efficiency of Optimization Methods in Solving Economic Decision Problems

Ограниченная эффективность оптимизационных методов при рассмотрении экономических проблем принятия решений

Metody optymalizacyjne ekonomiczne problemy decyzyjne wybór projektu inwestycyjnego reguła Hurwicza podejmowanie decyzji w warunkach niepewności wybór asortymentu produkcji agregatowa funkcja celu optymalizacja wielocelowa rozwiązanie kompromisowe stopnie realizacji standaryzacja kryteriów rankingi optymalizacja czasowo-kosztowa przedsięwzięć zarządzanie projektami algorytm Kaufmanna-Desbazeille konstrukcja portfela papierów wartościowych średnia stopa zwrotu
  s. 303, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Katarzyna Piłat

Indeks optymalnego obszaru walutowego dla gospodarki polskiej

The Index of Optimum Currency Area for the Polish Economy

Индекс оптимальной валютной зоны для польской экономики

optymalny obszar walutowy Unia Gospodarcza i Walutowa strefa euro Polska Unia Europejska
  s. 325, Open Access


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Agrobiznes
Augustyn Woś

334 stron
Cena: 24,15

Sprzedaż
wysyłkowa

Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki
Leszek J. Jasiński

96 stron
Cena: 14,70 zł   Cena PDF: 23,37

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.