2017/6

< 2017/52018/1 >

Ekonomista 2017/6 - okładka

s. 613-732 (120)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Maciej Bałtowski

Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, red. M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński

Metaeconomics. Problems of Economic Philosophy, ed. by M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński

Метаэкономика. Вопросы философии экономики, ред. М.Горазда, Л. Хардт, Т. Кварциньски

  s. 719  

Marian Gorynia

Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, red. M. Gorazda, Ł. Hardt

Metaeconomics. Problems of Economic Philosophy, ed. by M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński

Метаэкономика. Вопросы философии экономики, ред. М. Горазда, Л.Хардт, Т. Кварциньски

  s. 723