Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2018/3

< 2018/22018/4 >

Ekonomista 2018/3 - okładka

s. 263-378 (116)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaDyskusjeKonferencje
i seminaria
Recenzje
i omówienia

Jan L. Bednarczyk, Katarzyna Brzozowska-Rup

Nowe wyzwania dla polityki pieniężnej. Czy wraca priorytet wzrostu gospodarczego?

New Challenges for Monetary Policy. Is Economic Growth Priority Coming Back?

Новые вызовы для денежной политики. Возвращается ли приоритет экономического роста?

Słowa kluczowe: cel inflacyjny, pułapka niskiej inflacji, inflacja niespowalniająca wzrostu gospodarczego (NDEGRI)

  s. 275  Streszczenie  

Maciej K. Dudek

Equilibrium Discrepancy between GDP and GNP in Poland

Equilibrium Discrepancy between GDP and GNP in Poland

Различия между ВВП и ВНП в Польше

Słowa kluczowe: PKB, PNB, funkcja produkcji, równowaga długookresowa, inwestycje zagraniczne, Polska

  s. 301  Streszczenie  

Dorota Wawrzyniak

Weryfikacja środowiskowej krzywej Kuznetsa dla krajów Unii Europejskiej

Verifying the Environmental Kuznets Curve for European Union Countries

Верификация экологической кривой Кузнеца для стран Евросоюза

Słowa kluczowe: środowiskowa krzywa Kuznetsa (EKC), emisja dwutlenku węgla, wzrost gospodarczy, Unia Europejska

  s. 318  Streszczenie  

Magdalena Pichlak

Gospodarka o obiegu zamkniętym – model koncepcyjny

Circular Economy – A Conceptual Model

Экономика замкнутого цикла – концептуальная модель

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, zintegrowany model koncepcyjny, korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne

  s. 335  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.