2018/3

< 2018/22018/4 >

Ekonomista 2018/3 - okładka

s. 263-378 (116)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaDyskusjeKonferencje
i seminaria
Recenzje
i omówienia

Jan L. Bednarczyk, Katarzyna Brzozowska-Rup

Nowe wyzwania dla polityki pieniężnej. Czy wraca priorytet wzrostu gospodarczego?

New Challenges for Monetary Policy. Is Economic Growth Priority Coming Back?

Новые вызовы для денежной политики. Возвращается ли приоритет экономического роста?

Słowa kluczowe: cel inflacyjny, pułapka niskiej inflacji, inflacja niespowalniająca wzrostu gospodarczego (NDEGRI)

  s. 275  Streszczenie  

Maciej K. Dudek

Equilibrium Discrepancy between GDP and GNP in Poland

Equilibrium Discrepancy between GDP and GNP in Poland

Различия между ВВП и ВНП в Польше

Słowa kluczowe: PKB, PNB, funkcja produkcji, równowaga długookresowa, inwestycje zagraniczne, Polska

  s. 301  Streszczenie  

Dorota Wawrzyniak

Weryfikacja środowiskowej krzywej Kuznetsa dla krajów Unii Europejskiej

Verifying the Environmental Kuznets Curve for European Union Countries

Верификация экологической кривой Кузнеца для стран Евросоюза

Słowa kluczowe: środowiskowa krzywa Kuznetsa (EKC), emisja dwutlenku węgla, wzrost gospodarczy, Unia Europejska

  s. 318  Streszczenie  

Magdalena Pichlak

Gospodarka o obiegu zamkniętym – model koncepcyjny

Circular Economy – A Conceptual Model

Экономика замкнутого цикла – концептуальная модель

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, zintegrowany model koncepcyjny, korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne

  s. 335  Streszczenie