Wyniki

Znaleziono 1 wyników wyszukiwania hasła: Magdalena Pichlak

Magdalena Pichlak (2018/3, Artykuły, s. 335)

Gospodarka o obiegu zamkniętym – model koncepcyjny

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym (CE) jest coraz częściej traktowana jako alternatywa dla dominującego obecnie otwartego i liniowego modelu działalności gospodarczej. Stanowi nowe i coraz bardziej popularne podejście do rozwiązywania problemów ekologicznych związanych ze zbyt ekstensywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, rosnącym poziomem emisji zanieczyszczeń oraz zbyt krótką (...)
Menedżeryzm, strategie, zarządzanie
Bohdan Gliński Bolesław R. Kuc Hanna Fołtyn

302 stron
Cena: 15,75

Sprzedaż
wysyłkowa

Czas w życiu i pracy
Hanna Fołtyn

260 stron
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 36,90

Sprzedaż
wysyłkowa