Wyniki

Znaleziono 1 wyników wyszukiwania hasła: Magdalena Pichlak

Magdalena Pichlak (2018/3, Artykuły, s. 335)

Gospodarka o obiegu zamkniętym – model koncepcyjny

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym (CE) jest coraz częściej traktowana jako alternatywa dla dominującego obecnie otwartego i liniowego modelu działalności gospodarczej. Stanowi nowe i coraz bardziej popularne podejście do rozwiązywania problemów ekologicznych związanych ze zbyt ekstensywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, rosnącym poziomem emisji zanieczyszczeń oraz zbyt krótką (...)
....