2018/5

< 2018/42018/6 >

Ekonomista 2018/5 - okładka

s. 491-626 (136)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Marian Gorynia

Współczesne nauki ekonomiczne: tożsamość, ewolucja, klasyfikacje

Contemporary Economic Sciences: Identity, Evolution, Classifications

Современные экономические науки: идентичность, эволюция, классификации

Słowa kluczowe: nauki ekonomiczne, ewolucja nauk ekonomicznych, klasyfikacje nauk ekonomicznych, relacje z innymi dyscyplinami

  s. 497  Streszczenie  

Ryszard Rapacki, Juliusz Gardawski, Adam Czerniak, Bożena Horbaczewska, Adam Karbowski, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak

Wyłaniające się odmiany kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej: przegląd badań

Emerging Varieties of Capitalism in Central Eastern Europe: A Review of Studies

Разновидности капитализма в Центрально-Восточной Европе: обзор исследований

Słowa kluczowe: odmiany kapitalizmu, instytucje, Europa Środkowo-Wschodnia

  s. 523  Streszczenie  

Jarosław Boruszewski, Krzysztof Nowak-Posadzy

Prawo Kopernika-Greshama: rekonstrukcja metodologiczna

Copernicus-Gresham’s Law: Towards a Methodological Reconstruction

Закон Коперника-Грешема: методологическая реконструкция

Słowa kluczowe: prawo Kopernika-Greshama, metodologia ekonomii, historia myśli ekonomicznej, prawa nauki, wyjaśnianie funkcjonalne

  s. 554  Streszczenie  

Artur Walasik

Fiscal Demography. Age-related Redistribution of Consumption Taxation

Fiscal Demography: Age-related Redistribution of Consumption Taxation

Фискальная демография: демографически направленное перераспределение налогообложения потребления

Słowa kluczowe: opodatkowanie konsumpcji, redystrybucja, starzenie społeczeństwa

  s. 578  Streszczenie