2019/4

< 2019/32019/5 >

Ekonomista 2019/4 - okładka

s. 393-508 (116)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaDyskusjeKonferencje
i seminaria
Recenzje
i omówienia

Izabela Bludnik

Endogeniczna podaż pieniądza w warunkach finansjalizacji – perspektywa ekonomii heterodoksyjnej

Endogenous Money Supply under Financialization: Heterodox Economic Perspective

Эндогенное предложение денег в условиях финансиализации – перспектива гетеродоксальной экономики

Słowa kluczowe: pieniądz endogeniczny, finansjalizacja, teoria obiegu pieniężnego

  s. 399  Streszczenie  

Łukasz Kurowski

Stabilność finansowa a polityka pieniężna po globalnym kryzysie finansowym

Financial Stability and Monetary Policy after the Global Financial Crisis

Финансовая стабильность и денежная политика после глобального финансового кризиса

Słowa kluczowe: polityka pieniężna, luka kredytowa, reguła Taylora, kryzys finansowy

  s. 414  Streszczenie  

Jacek Jankiewicz, Przemysław Garsztka

Unemployment and Time Spent in Household Production

Unemployment and Time Spent in Household Production

Безработица и время, посвящаемое домашнему хозяйству

Słowa kluczowe: dobrobyt, bezrobocie, produkcja domowa, gospodarstwa domowe, łączna praca

  s. 432  Streszczenie  

Tadeusz Truskolaski, Kamil Waligóra

The Role of the Białystok Science and Technology Park in Implementing the Smart City Concept

The Role of the Białystok Science and Technology Park in Implementing the Smart City Concept

Роль Белостокского научно-технологического парка во внедрении концепции «умного города»

Słowa kluczowe: Triple Helix, instytucje hybrydowe, parki naukowo-technologiczne, „inteligentne miasto”, Polska

  s. 452  Streszczenie