2020/5

< 2020/42020/6 >

Ekonomista 2020/5 - okładka

s. 655-774 (120)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaDyskusje
i polemiki
Recenzje
i omówienia

Stanisław Swadźba

Michał Gabriel Woźniak, Gospodarka Polski 1918–2018, tom 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju

Michał Gabriel Woźniak, Gospodarka Polski 1918–2018, tom 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju (Poland’s Economy in 1918–2018, vol. 1: Towards an Integrated Development)

Михал Габриель Возьняк: Экономика Польши 1918–2018, т. 1, В направлении интегрированного развития

  s. 766  

Marian Gorynia

Hanna G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów

Hanna G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów (International Competitiveness of the Countries)

Михал Габриель Возьняк: Экономика Польши 1918–2018, т. 1, В направлении интегрированного развития

  s. 766