Wyniki

Znaleziono 2 wyników wyszukiwania hasła: Cezary Wójcik

Maciej Wysocki, Cezary Wójcik (2021/6, Artykuły, s. 777)

Stabilność fiskalna w Polsce: jak zmiana polityki publicznej w latach 2016–2019 wpłynęła na długoterminową stabilność?

W latach 2016–2019 Polska doświadczyła dużej zmiany polityki społecznej i fiskalnej: nowy rząd obniżył ustawowy wiek emerytalny i wprowadził kilka nowych programów socjalnych, w tym szeroko zakrojony program „Rodzina 500+”, w ramach którego wydatki socjalne na utrzymanie rodziny i dzieci gwałtownie wzrosły z 1,5% do prawie 3% PKB. Ponadto szybko wdrożono politykę zmniejszania luki w podatku (...)


Michał Brzoza-Brzezina (2009/3, Recenzje i omówienia, s. 413)

Cezary Wójcik: Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji
....