Wyniki

Znaleziono 5 wyników wyszukiwania hasła: Jan Polowczyk

Jan Polowczyk (2021/4, Dyskusje i polemiki, s. 550)

Polemika z Witoldem Kwaśnickim


Witold Kwaśnicki (2021/4, Dyskusje i polemiki, s. 555)

Wokół podejścia ewolucyjnego w naukach społecznych – odpowiedź na polemikę Jana Polowczyka


Aniela Styś (2020/6, Recenzje i omówienia, s. 917)

Podejście ewolucyjne w naukach społecznych, red. Jan Polowczyk, Hubert Witczak, Maciej Błaszak


Jan Polowczyk (2010/4, Artykuły, s. 493)

Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha

Ekonomia behawioralna jest jednym z najciekawszych wydarzeń w naukach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku. Jest szerokim nurtem łączącym poglądy opozycyjne w stosunku do tzw. ekonomii tradycyjnej (nazywanej też ekonomią głównego nurtu, neoklasyczną, czy ortodoksyjną). Celem artykułu jest przedstawienie poglądów Adama Smitha, na tle szerokiej panoramy różnorodnych koncepcji ekonomistów (...)


Jan Polowczyk (2009/4, Eseje, s. 531)

János Kornai – siła idei
Menedżeryzm, strategie, zarządzanie
Bohdan Gliński Bolesław R. Kuc Hanna Fołtyn

302 stron
Cena: 15,75

Sprzedaż
wysyłkowa

Pharmacon
Marlena Siwiak Marian Siwiak

464 stron
Cena: 39,99 zł   Cena PDF: 39,99

Sprzedaż
wysyłkowa