Wyniki

Znaleziono 3 wyników wyszukiwania hasła: Joanna Kotowicz-Jawor

Joanna Kotowicz-Jawor (2019/2, Recenzje i omówienia, s. 261)

Andżelika Kuźnar, Międzynarodowy handel produktami wiedzy


Joanna Kotowicz-Jawor, Paweł Kozłowski, Andrzej K. Koźmiński, Adam Noga (2019/1, In memoriam, s. 15)

Wspomnienia o Profesorze Zdzisławie Sadowskim


Joanna Kotowicz-Jawor (2012/2, Recenzje i omówienia, s. 266)

Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionu
....