Wyniki

Znaleziono 3 wyników wyszukiwania hasła: Katarzyna Szarzec

Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec, Michał Pilc (2014/3, Artykuły, s. 367)

Wolność gospodarcza i demokracja a wzrost gospodarczy krajów transformujących się

Celem artykułu jest analiza zależności między wolnością polityczną (demokracją) i gospodarczą a wzrostem gospodarczym w krajach transformujących się. Artykuł składa się z następujących części: 1) przegląd wyników badań dotyczących zależności między wolnością polityczną i gospodarczą a wzrostem gospodarczym w krajach rozwiniętych i transformujących się; 2) charakterystyka demokracji i (...)


Maciej Bałtowski (2012/4, Recenzje i omówienia, s. 531)

Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, red. Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec


Katarzyna Szarzec (2008/5, Z życia naukowego, s. 695)

Konferencja AE w Poznaniu i PTE, pt. „Liberalizm we współczesnej gospodarce”
....