Wyniki

Znaleziono 1 wyników wyszukiwania hasła: Radim Gottwald

Radim Gottwald (2015/4, Miscellanea, s. 531)

The Prediction of the USD/EUR Spot Exchange Rate on the Basis of the Forward Exchange Rates (Prognozowanie kursu walutowego USD/EUR na podstawie jego notowań w transkacjach terminowych)

Celem artykułu jest ocena możliwości prognozowania rzeczywistych kursów walutowych na podstawie ich notowań w transakcjach terminowych. Analiza dotyczy prognozowania kursu rynkowego USD/EUR na podstawie notowań w transakcjach terminowych w okresie od 2005 r. do 2013 r. Relacja między dziennym kursem zamknięcia i kursem notowanym w transakcjach terminowych 3- i 6-miesięcznych została (...)
....