Wyniki

Znaleziono 2 wyników wyszukiwania hasła: Sławomir Kalinowski

Sławomir Kalinowski (2019/1, Artykuły, s. 73)

Prekaryzacja zatrudnienia we współczesnej gospodarce

Autor omawia problem niepewności pracy w perspektywie uberyzacji gospodarki. Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na tematy niezmiernie aktualne, takie jak rosnąca niepewność pracy i coraz większa obecność nietypowych, substandardowych form zatrudnienia. Zwrócono w nim uwagę na niebezpieczeństwo coraz większej liczby etatów substandardowych. Podkreślono, że rosnące znaczenie niepewnych (...)


Sławomir Kalinowski (2011/5, Miscellanea, s. 733)

Promocja ilościowa jako gra strategiczna
....