2011/5

< 2011/42011/6 >

s. 651-768 (118)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 50,40 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Jerzy Osiatyński

Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro

Preconditions of Poland’s Entry to the Euro Area

Условия готовности Польши к вступлению в еврозону

Unia Europejska strefa euro konwergencja nominalna i realna pozycja konkurencyjna polityka pieniężna polityka fiskalna polityka podziału dochodu narodowego
  s. 659


Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca

Dlaczego banki centralne nie powinny podwyższać celu inflacyjnego?

Why Shouldn’t Central Banks Raise Their Inflation Targets?

Почему центробанки не должны повышать инфляционную цель?

cel inflacyjny globalny kryzys finansowy bańki spekulacyjne analiza monetarna
  s. 677


Piotr Misztal

Koncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej

Commodity Export Concentration and Economic Growth in the EU Member Countries

Концентрация экспорта и экономический рост в странах Евросоюза

dywersyfikacja eksportu koncentracja eksportu wzrost gospodarczy
  s. 691


Stanisław Urbański

Cross-Section Changes of Rates of Return on the Shares Traded on the Warsaw Stock Exchange

Cross-Section Changes of Rates of Return on the Shares Traded on the Warsaw Stock Exchange

Изменение норм доходности акций, котируемых на Бирже ценных бумаг в Варшаве

model wyceny CAPM model Famy-Frencha portfel rynkowy metoda Famy-MacBetha
  s. 709


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Nobel z ekonomii 1969-2016
Leszek J. Jasiński

298 stron
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 49,20

Sprzedaż
wysyłkowa

Agrobiznes
Augustyn Woś

334 stron
Cena: 24,15

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.