Szukaj na stronie (osoby, hasła):Wyniki

Znaleziono 7 wyników wyszukiwania hasła: Andrzej Sławiński

Andrzej Sławiński (2020/2, Artykuły, s. 306)

30 lat polskiej transformacji z perspektywy banku centralnego

Symptomem sukcesu polskiej transformacji systemowej był nieprzerwany wzrost gospodarczy po ustabilizowaniu i zliberalizowaniu gospodarki na początku lat 90. XX wieku. Ważnym czynnikiem, który pomógł wprowadzić gospodarkę na ścieżkę zrównoważonego wzrostu, było jej włączenie w europejskie sieci produkcyjne, co umożliwiło modernizację i zwiększanie potencjału eksportowego. Konsekwencje (...)


Andrzej Sławiński (2019/5, Miscellanea, s. 636)

Czy kryptowaluty lub pieniądz depozytowy kreowany przez banki centralne mogą zastąpić obecny system pieniężny?

Artykuł przedstawia przyczyny powodujące, że wbrew dość powszechnym w tym względzie oczekiwaniom, kryptowaluty nie zastąpią istniejącego obecnie systemu pieniężnego. Przyczyna wynika stąd, że mimo swych słabości obecny system pieniężny jest efektem długiej ewolucji, która dostosowała jego funkcjonowanie do potrzeb gospodarki. Kryptowaluty pozostaną najprawdopodobniej tym, czym były przez (...)


Witold Małecki (2018/4, Recenzje i omówienia, s. 487)

Andrzej Sławiński, Anna Chmielewska, Zrozumieć rynki finansowe, PWE, Warszawa 2017


Andrzej Sławiński (2016/3, Dyskusje, s. 421)

Mephistopheles at the Controls of a Helicopter: A Warning from the Adair Turner’s Latest Book


Andrzej Sławiński (2015/4, Recenzje i omówienia, s. 559)

Robert J. Shiller, Finanse a dobrobyt społeczny


Andrzej Sławiński (2010/2, Artykuły, s. 145)

Wpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną

Skala obecnego globalnego kryzysu bankowego była dla banków centralnych zaskoczeniem, ponieważ główną przyczyną jego wybuchu były straty banków poniesione w nowych obszarach ich działalności, które nie były objęte nadzorem. Spowodowało to, że władze monetarne nie miały informacji o skali rosnącego ryzyka systemowego. Dodatkowo, same banki nie zdawały sobie sprawy w wielkości podejmowanego (...)


Andrzej Sławiński (2008/1, Artykuły, s. 33)

Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro

W pierwszej części artykułu są analizowane dwie kwestie związane z wejściem Polski do ER M2: 1) czynniki złotego umiaru po przystąpieniu Polski do UE, oraz 2) jak Narodowy Bank Polski powinien prowadzić politykę pieniężną w celu stabilizacji złotego w paśmie M2 ER. W drugiej części są analizowane główne zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro. Główne ryzyko dostrzegane jest w (...)
Makroekonomia
Adam Oleksiuk Jacek Białek

114 stron
Cena: 24,99 zł   Cena PDF: 24,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Ekonomiści czytani, ale nie słuchani
Tomasz Sobczak

162 stron
Cena: 35,70 zł   Cena PDF: 36,90

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.