Wyniki

Znaleziono 11 wyników wyszukiwania hasła: Maciej Bałtowski

Ryszard Bugaj (2019/3, Recenzje i omówienia, s. 385)

Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo państwowe we współczesnej gospodarce


Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski (2019/1, Artykuły, s. 21)

Miejsce przedsiębiorstw państwowych we współczesnej gospodarce – Polska na tle świata

Celem artykułu jest teoretyczna i empiryczna analiza nowego, ważnego fenomenu współczesnej gospodarki w skali globalnej, tj. wzrostu zakresu oraz znaczenia przedsiębiorstw państwowych. Szczególną uwagę poświęcono roli przedsiębiorstw państwowych w polskiej gospodarce rozpatrywanej na tle tendencji ogólnoświatowych. Autorzy omawiajają najpierw problemy metodologiczne związane z (...)


Maciej Bałtowski (2018/5, Recenzje i omówienia, s. 619)

Grzegorz W. Kołodko, Andrzej K. Koźmiński, Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 2017


Maciej Bałtowski (2017/6, Recenzje i omówienia, s. 719)

Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, red. M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński


Marian Gorynia (2017/2, Recenzje i omówienia, s. 229)

Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Maciej Bałtowski


Maciej Bałtowski (2015/5, Artykuły, s. 575)

Ewolucja ekonomii a nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki

Artykuł nawiązuje do tekstu G.W. Kołodki („Ekonomista” 2014, nr 3) i polemiki z nim autorstwa A. Matysiaka („Ekonomista” 2015, nr 2). Autor uważa, że polemika A. Matysiaka nie uwzględnia należycie tego, co w dorobku Kołodki wydaje się najciekawsze i najważniejsze, tj. nowatorskiego spojrzenia na ekonomię i jej współczesne cele. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej (...)


Maciej Bałtowski, Maciej Miszewski (2014/3, Eseje, s. 433)

Przeobrażenia cywilizacyjne a zmiany modelu polityki gospodarczej


Maciej Bałtowski (2012/4, Recenzje i omówienia, s. 531)

Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, red. Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec


Andrzej Matysiak (2010/4, Dyskusje i polemiki, s. 589)

O książce Macieja Bałtowskiego: "Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek"


Maciej Bałtowski (2010/4, Dyskusje i polemiki, s. 595)

O pewnych związkach między nauką ekonomii a realną gospodarką (na marginesie recenzji prof. Andrzeja Matysiaka mojej książki "Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek")


Maciej Bałtowski (2010/2, Recenzje i omówienia, s. 267)

20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, red. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz
....